/ اجرای سینی کابل

اجرای سینی کابل


جهت انتقال سیم و کابل برقی و تلفن در داخل سقف و رایزرها از سینی کابل استفاده می‌شود و معیار محاسبه هزینه این سرویس از ارتفاع و متراژ با توجه به کاربری ساختمان بدست می‌آید.

  • نصب سینی کابل توافقی
  • نصب سینی کابل ۵۰ و ۶۰ (متر طول): توافقی
  • نصب ساپورت افقی سینی و نردبان کابل ۱۰ و ۲۰ (عدد):توافقی
  • نصب ساپورت افقی سینی و نردبان کابل ۳۰ و ۴۰ (عدد): توافقی
  • نصب ساپورت افقی سینی و نردبان کابل ۵۰ و ۶۰ (عدد): توافقی
  • نصب ساپورت به صورت گونیا شکل در ارتفاع ۴ متر (عدد): توافقی
  • نصب ساپورت به صورت گونیا شکل در ارتفاع ۶ تا ۱۲ متر (عدد): توافقی
  • نصب ساپورت به صورت گونیا شکل در ارتفاع ۱۲ متر به بالا (عدد): توافقی

سفارش اجرای سینی کابل


شما سفارش اجرای سینی کابل را انتخاب کرده‌اید. لطفاً اطلاعات زیر را با دقت تکمیل کنید. این اطلاعات کمک می‌کند که متخصصان ما برآورد دقیق‌تری از پروژه و هزینه‌های آن داشته باشند.

مرحله اول : ارتفاع محل نصب سینی‌کابل (ضروری)

مرحله دوم : عرض سینی کابل

مرحله سوم : کاربری پروژه (ضروری)