/ سفارش متره و برآورد

متره و برآورد


تهیه گزارش متره و برآورد مطابق با فهرست‌بها و قراردادهای ساخت بوسیله مهندسین مجرب و معتمد در سریع‌ترین زمان ممکن

  • متره و برآورد: توافقی

سفامتره و برآورد


شما سفارش متره و برآورد را انتخاب کرده‌اید. لطفاً اطلاعات زیر را با دقت تکمیل کنید. این اطلاعات کمک می‌کند که متخصصان ما برآورد دقیق‌تری از پروژه و هزینه‌های آن داشته باشند.

مرحله اول : انتخاب گرایش متره و برآورد (ضروری)

مرحله دوم : انتخاب متراژ زیر بنای کار (ضروری)