/ اجرای سینی کابل

اجرای سینی کابل


جهت انتقال سیم و کابل برقی و تلفن در داخل سقف و رایزرها از سینی کابل استفاده می‌شود و معیار محاسبه هزینه این سرویس از ارتفاع و متراژ با توجه به کاربری ساختمان بدست می‌آید.

  • نصب سینی کابل ۳۰ و ۴۰ (متر طول): ۶.۵۰۰ تا ۸.۰۰۰ تومان
  • نصب سینی کابل ۵۰ و ۶۰ (متر طول): ۸.۰۰۰ تومان
  • نصب ساپورت افقی سینی و نردبان کابل ۱۰ و ۲۰ (عدد):3000 تومان
  • نصب ساپورت افقی سینی و نردبان کابل ۳۰ و ۴۰ (عدد): 4000تومان
  • نصب ساپورت افقی سینی و نردبان کابل ۵۰ و ۶۰ (عدد): 6000 تومان
  • نصب ساپورت به صورت گونیا شکل در ارتفاع ۴ متر (عدد): 10000 تومان
  • نصب ساپورت به صورت گونیا شکل در ارتفاع ۶ تا ۱۲ متر (عدد): 15000تومان
  • نصب ساپورت به صورت گونیا شکل در ارتفاع ۱۲ متر به بالا (عدد): 20000تومان

سفارش اجرای سینی کابل


شما سفارش اجرای سینی کابل را انتخاب کرده‌اید. لطفاً اطلاعات زیر را با دقت تکمیل کنید. این اطلاعات کمک می‌کند که متخصصان ما برآورد دقیق‌تری از پروژه و هزینه‌های آن داشته باشند.

مرحله اول : ارتفاع محل نصب سینی‌کابل (ضروری)

مرحله دوم : عرض سینی کابل

مرحله سوم : کاربری پروژه (ضروری)