/ بابکت

بابکت


قیمت با توجه به ثبت درخواست روزانه یا ساعتی  محاسبه میگردد.


سفارش بابکت


شما سفارش بابکت را انتخاب کرده‌اید. لطفاً اطلاعات زیر را با دقت تکمیل کنید. این اطلاعات کمک می‌کند که متخصصان ما برآورد دقیق‌تری از پروژه و هزینه‌های آن داشته باشند.

مرحله اول : انتخاب نوع ماشین (ضروری)

مرحله دوم : انتخاب زمان مورد نظر (ضروری)