/ سفت کاری (تیغه چینی)

سفت کاری (تیغه چینی)


سفت‌کاری (تیغه چینی) شامل اجرای تیغه‌های داخلی، فضاهای بیرونی ساختمان، نصب نعل درگاه، نصب فریم در و پنجره و نصب وال‌پست است.

  • سفت کاری (متر مربع زیر بنا): ۲۲ تا ۲۶ هزار تومان
  • تیغه چینی با بلوک سیمانی سبک (متر مربع): 7 هزار تومان
  • تیغه چینی با بلوک سفالی (متر مربع):8 هزار تومان
  • تیغه چینی با آجر فشاری (متر مربع): ده سانتی 10هزار تومان ، 20 سانتی 17هزار تومان
  • نصب و جوشکاری فریم در و پنجره (هر عدد): 25 هزار تومان
  • نصب و جوشکاری نعل درگاه در و پنجره (عدد): ۱۵  هزار تومان
  • نصب و جوشکاری وال‌پست افقی و عمودی (متر طول): 4 تا 5هزار تومان

سفارش سفت کاری (تیغه چینی)


شما سفارش سفت کاری (تیغه چینی) را انتخاب کرده‌اید. لطفاً اطلاعات زیر را با دقت تکمیل کنید. این اطلاعات کمک می‌کند که متخصصان ما برآورد دقیق‌تری از پروژه و هزینه‌های آن داشته باشند.

مرحله اول : تعیین نوع خدمت مورد نیاز (ضروری)

مرحله دوم : تعیین متراژ حدودی کار (ضروری)