/ کارگر ساده

کارگر ساده


کارگر ساده در این سرویس جهت انجام کارهای ساختمانی، جابجایی و سایر کارهای مورد نیاز ارائه می‌گردد.

  • کارگر ساده (روزانه): ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان
  • کارگر ساده (ساعتی): ۸ تا ۱۲ هزار تومان

سفارش کارگر ساده


شما سفارش کارگر ساده را انتخاب کرده‌اید. لطفاً اطلاعات زیر را با دقت تکمیل کنید. این اطلاعات کمک می‌کند که متخصصان ما برآورد دقیق‌تری از پروژه و هزینه‌های آن داشته باشند.

مرحله اول : نوع خدمت مورد نیاز (ضروری)

مرحله دوم : مدت زمان مورد نیاز (ضروری)

مرحله سوم : تعداد متخصص مورد نیاز (ضروری)