/ دیوار چینی آجری و سنگی

دیوار چینی آجری و سنگی


دیوار چینی: پس از رویت کارشناس به صورت توافقی 


سفارش دیوار چینی آجری و سنگی


شما سفارش دیوار چینی آجری و سنگی را انتخاب کرده‌اید. لطفاً اطلاعات زیر را با دقت تکمیل کنید. این اطلاعات کمک می‌کند که متخصصان ما برآورد دقیق‌تری از پروژه و هزینه‌های آن داشته باشند.

مرحله اول : انتخاب نوع دیوار چینی (ضروری)

مرحله دوم : انتخاب متراژ کار (ضروری)

مرحله سوم : انتخاب قطر دیوار چینی (ضروری)