/ آهنگری و جوشکاری

آهنگری و جوشکاری


عملیات آهنگری و جوشکاری جزء جدا نشدنی پروژه های ساختمانی می باشند،سرویس جوشکاری با توجه به نیاز همیشگی صنعت ساختمان راه اندازی شده،با این نظر که این سرویس یکی از متداول ترین تقاضا در ساختمانهای گوناگون است و در این سرویس انواع خدمات آهنگری با بهترین کیفیت ارائه می گردد

  • جوشکاری پروفایل(کیلوگرم) : توافقی
  • جوشکاری لوله(کیلوگرم) : توافقی
  • جوشکاری ورق(کیلوگرم) : توافقی

سفارش آهنگری و جوشکاری


شما سفارش آهنگری و جوشکاری را انتخاب کرده‌اید. لطفاً اطلاعات زیر را با دقت تکمیل کنید. این اطلاعات کمک می‌کند که متخصصان ما برآورد دقیق‌تری از پروژه و هزینه‌های آن داشته باشند.

مرحله اول : نوع مصالح مورد نظر (ضروری)

مرحله دوم : محل جوشکاری (ضروری)

مرحله سوم : وزن مورد نظر (ضروری)

مرحله چهارم : بازدید رایگان کارشناسان در محل (ضروری)