/ تعمیر تاًسیسات استخر

تعمیر تاًسیسات استخر


تاسیسات یک استخر با توجه به امکانات مورد نیاز آن از تنوع بسیاری برخوردار است. خدمات نصب و راه اندازی تاسیسات استخر به طورکلی شامل منبع‌و پمپ‌های آب، دستگاه رطوبت‌زن و سختی‌گیر، دستگاه فیلتر و تصفیه، هیترهای گازی‌ و برقی، سیستم اتوماتیک مواد شیمیایی، سیستم کنترل می‌باشد.

 • تعویض پمپ تصفیه
 • نصب دستگاه رطوبت‌گیر 
 • دستگاه فیلتر تصفیه شنی
 • نصب ترموستات اتاقی با کنترل دورفن
 • نصب سختی گیر
 • تعویض منبع دوجداره 
 • تعویض منبع انبساط 
 • راه‌اندازی هیترهای گازسوز و برقی
 • تعمیر دیگ‌های بخار برقی سونا بخار
 • نصب نازل و فواره‌های آب
 • نصب دستگاه کلرزن
 • تعمیر و سرویس کلی: توافقی
 • طراحی و نصب و راه اندازی : توافقی
 • ایاب و ذهاب و کارشناسی:30 هزار تومان

سفارش تعمیر تاًسیسات استخر


شما سفارش تعمیر تاًسیسات استخر را انتخاب کرده‌اید. لطفاً اطلاعات زیر را با دقت تکمیل کنید. این اطلاعات کمک می‌کند که متخصصان ما برآورد دقیق‌تری از پروژه و هزینه‌های آن داشته باشند.

مرحله اول : نیاز خود را تعیین کنید (ضروری)

مرحله دوم : نوع آن را تعیین کنید