/ سفت کاری (تیغه چینی)

سفت کاری (تیغه چینی)


سفت‌کاری (تیغه چینی) شامل اجرای تیغه‌های داخلی، فضاهای بیرونی ساختمان، نصب نعل درگاه، نصب فریم در و پنجره و نصب وال‌پست است.

  • سفت کاری (متر مربع زیر بنا): توافقی
  • تیغه چینی با بلوک سیمانی سبک (متر مربع): توافقی
  • تیغه چینی با بلوک سفالی (متر مربع):توافقی
  • تیغه چینی با آجر فشاری (متر مربع): توافقی
  • نصب و جوشکاری فریم در و پنجره (هر عدد): توافقی
  • نصب و جوشکاری نعل درگاه در و پنجره (عدد): توافقی
  • نصب و جوشکاری وال‌پست افقی و عمودی (متر طول): توافقی

سفارش سفت کاری (تیغه چینی)


شما سفارش سفت کاری (تیغه چینی) را انتخاب کرده‌اید. لطفاً اطلاعات زیر را با دقت تکمیل کنید. این اطلاعات کمک می‌کند که متخصصان ما برآورد دقیق‌تری از پروژه و هزینه‌های آن داشته باشند.

مرحله اول : تعیین نوع خدمت مورد نیاز (ضروری)

مرحله دوم : تعیین متراژ حدودی کار (ضروری)