/ لوله کشی گاز

لوله کشی گاز


انواع لوله کشی گاز فشار ضعیف جزئی شامل انشعاب‌گیری، جا‌به‌جایی انشعاب و رفع نشتی گاز و در لوله کشی گاز کلی شامل لوله کشی گاز کل ساختمان و واحدها با کاربری‌های مختلف انجام می‌شود

تعمیر  و اصلاح سیستم لوله کشی گاز:توافقی

اجرای لوله کشی جدید:توافقی


سفارش لوله کشی گاز


شما سفارش لوله کشی گاز را انتخاب کرده‌اید. لطفاً اطلاعات زیر را با دقت تکمیل کنید. این اطلاعات کمک می‌کند که متخصصان ما برآورد دقیق‌تری از پروژه و هزینه‌های آن داشته باشند.

مرحله اول : محل لوله‌کشی گاز (ضروری)

مرحله دوم : نوع خدمت (ضروری)

مرحله سوم : نوع اجرای لوله کشی (ضروری)

مرحله چهارم : تعیین کاربری ساختمان