/ نقشه برداری

نقشه برداری


نواع خدمات نقشه برداری شامل: کنترل اجرایی و محاسبات احجام خاک برداری، توپوگرافی، تهیه و جانمایی سایت پلان بر اساس سند ثبتی و دستور نقشه شهرداری، کنترل تمام المان های سازه ای و معماری و ... در این سرویس قابل اجرا می باشد.

  • نقشه برداری ساختمانی : توافقی
  • تفکیک و افراز اراضی: توافقی
  • تهیه نقشه UTM: توافقی
  • کنترل خاک برداری: توافقی

سفارش نقشه برداری


شما سفارش نقشه برداری را انتخاب کرده‌اید. لطفاً اطلاعات زیر را با دقت تکمیل کنید. این اطلاعات کمک می‌کند که متخصصان ما برآورد دقیق‌تری از پروژه و هزینه‌های آن داشته باشند.

مرحله اول : خدمت مورد نظر (ضروری)

مرحله دوم : در صورتی که پروژه شما احداث یک ساختمان است، در حال حاضر به کدام خدمت نیاز دارید ؟

مرحله سوم : در صورت لزوم توضیحات خاص درباره پروژه خود را ذکر نمایید