/ چمن کاری

چمن کاری


بعد از بازدید کارشناس قیمت به صورت توافقی اعلام می گردد.


سفارش چمن کاری


شما سفارش چمن کاری را انتخاب کرده‌اید. لطفاً اطلاعات زیر را با دقت تکمیل کنید. این اطلاعات کمک می‌کند که متخصصان ما برآورد دقیق‌تری از پروژه و هزینه‌های آن داشته باشند.

مرحله اول : نیاز خود را تعیین کنید (ضروری)

مرحله دوم : متراژ باغ یا فضای سبز (ضروری)

مرحله سوم : تعداد متخصص

تعداد متخصص