/ کارگر ساده

کارگر ساده


کارگر ساده در این سرویس جهت انجام کارهای ساختمانی، جابجایی و سایر کارهای مورد نیاز ارائه می‌گردد.

  • کارگر ساده (روزانه): توافقی
  • کارگر ساده (ساعتی): توافقی

سفارش کارگر ساده


شما سفارش کارگر ساده را انتخاب کرده‌اید. لطفاً اطلاعات زیر را با دقت تکمیل کنید. این اطلاعات کمک می‌کند که متخصصان ما برآورد دقیق‌تری از پروژه و هزینه‌های آن داشته باشند.

مرحله اول : نوع خدمت مورد نیاز (ضروری)

مرحله دوم : مدت زمان مورد نیاز (ضروری)

مرحله سوم : تعداد متخصص مورد نیاز (ضروری)