/ آنتن مرکزی - خانه هوشمند

آنتن مرکزی - خانه هوشمند


نصب و رفع ایراد آنتن مرکزی، تحویل داخل واحدها

  • نصب آنتن مرکزی: ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
  • رفع ایراد آنتن مرکزی: ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان
  • تحویل خروجی داخل واحدها: ۱۰تا ۲۵ هزار تومان

سفارش آنتن مرکزی - خانه هوشمند


شما سفارش آنتن مرکزی - خانه هوشمند را انتخاب کرده‌اید. لطفاً اطلاعات زیر را با دقت تکمیل کنید. این اطلاعات کمک می‌کند که متخصصان ما برآورد دقیق‌تری از پروژه و هزینه‌های آن داشته باشند.

مرحله اول : نوع خدمت مورد نیاز (ضروری)

مرحله دوم : انتخاب واحد های دچار مشکل (ضروری)

مرحله سوم : تعداد واحدهایی که نیاز به آنتن مرکزی دارند (ضروری)