/ دیوار چینی

دیوار چینی


دیوار چینی: پس از رویت کارشناس به صورت توافقی 


سفارش دیوار چینی


شما سفارش دیوار چینی را انتخاب کرده‌اید. لطفاً اطلاعات زیر را با دقت تکمیل کنید. این اطلاعات کمک می‌کند که متخصصان ما برآورد دقیق‌تری از پروژه و هزینه‌های آن داشته باشند.

مرحله اول : انتخاب نوع دیوار چینی (ضروری)

مرحله دوم : انتخاب متراژ کار (ضروری)

مرحله سوم : انتخاب قطر دیوار چینی (ضروری)